UE
Innowacyjne Nauczanie
Zapraszamy nauczycieli z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinanso- wanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.4  „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Więcej
Rekrutacja
Rekrutacja
Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu proszę wykonać następujące czynności:

Krok 1.

Zarejestrować się w internetowej bazie szkoleń organizatora, a następnie przesłać wypełniony formularz zgłoszenia drogą on-line lub

pobrać ze strony projektu (Dokumenty do pobrania) Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, podpisać i odesłać:
  • faksem pod numer:  61 843 44 29, lub
  • e-mailem na adres: projektwielkopolski@vulcan.edu.pl, lub
  • drogą pocztową na adres biura projektu:
VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Gronowa 22
61- 655 Poznań
 
Krok 2.

Poczekać na kontakt ze strony organizatora, który przekaże Państwu informację o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu wraz z pozostałymi informacjami co należy zrobić, aby uzyskać status uczestnika projektu.

Krok 3.

Wypełnić, wydrukować i podpisać pozostałe dokumenty rekrutacyjne uczestnika (otrzymacie je Państwo drogą mailową od organizatora lub mogą je Państwo pobrać ze strony internetowej projektu) oraz odesłać je do biura projektu.

WAŻNE!!!
Oryginały dokumentów rekrutacyjnych uczestnika projektu muszą wpłynąć do biura projektu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym razie zgłaszający zostanie skreślony z listy uczestników szkolenia i na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

Krok 4.

Wpłyniecie dokumentów rekrutacyjnych uczestnika do biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia  jest warunkiem uzyskania statusu uczestnika projektu.
Po weryfikacji poprawności dokumentów, organizator skontaktuje się z uczestnikiem (telefonicznie lub mailowo) i potwierdzi udział uczestnika w szkoleniu we wskazanym terminie i miejscu szkolenia.
DATA AKTUALIZACJI: 2011-05-06
Pozostałe informacje
» Dokumenty do pobrania
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Regulamin uczestnictwa
box
Biuro projektu
VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Gronowa 22,
61-655 Poznań

www.projektwielkopolski.vulcan.edu.pl
e-mail: projektwielkopolski@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2015-12-30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl