UE
Innowacyjne Nauczanie
Zapraszamy nauczycieli z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinanso- wanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.4  „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Więcej
Rekrutacja
Dokumenty do pobrania
Po weryfikacji formularza zgłoszeniowego, skontaktujemy się z Państwem drogą e-mailową z informacją o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniach oraz prześlemy pozostałe dokumenty rekrutacyjne uczestnika projektu, które należy wypełnić, wydrukować i odesłać do biura projektu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szczegółowe warunki kwalifikowania do uczestnictwa w projekcie znaleźć można w regulaminie projektu.
 
Wraz z informacją o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo od organizatora propozycję terminu i miejsca szkolenia.

Zgodnie z regulaminem, status uczestnika uzyskujecie Państwo rozpoczynając uczestnictwo w projekcie, tj. po podpisaniu deklaracji uczestnictwa w projekcie i złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych uczestnika projektu, wystawionych na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
Są nimi:
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  • formularz zgłoszeniowy,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących wynagrodzeń.
WAŻNE !

Dostarczenie oryginałów tych dokumentów (najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia do biura projektu) jest warunkiem Państwa uczestnictwa w szkoleniu. W przeciwnym razie zostaną Państwo skreśleni z listy uczestników a na Państwa miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.


Dokumenty do pobrania i wypełnienia znaleźć można poniżej.
DATA AKTUALIZACJI: 2011-11-04
Pliki do pobrania
Pozostałe informacje
» Dokumenty do pobrania
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Regulamin uczestnictwa
box
Biuro projektu
VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Gronowa 22,
61-655 Poznań

www.projektwielkopolski.vulcan.edu.pl
e-mail: projektwielkopolski@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2015-12-30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl