UE
Innowacyjne Nauczanie
Zapraszamy nauczycieli z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinanso- wanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.4  „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Więcej
Efekty szkoleń

W czasach, gdy szybko następujący postęp technologiczny wymusza potrzebę ciągłego dokształcania, dostęp do aktualnej wiedzy staje się naszą szansą na przystosowanie się do realiów otaczającego nas świata.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniach w ramach projektu nabędą następujące umiejętności:
  • wykorzystywania nowoczesnych technologii ICT wspierających efektywność procesu dydaktycznego,
  • posługiwania się elektronicznym dziennikiem lekcyjnym, będącym skutecznym narzędziem dokumentowania codziennej pracy nauczyciela oraz wspierającym organizację jego pracy,
  • posługiwania się platformą edukacyjną Fronter, która wspomaga szybką wymianę danych i informacji przydatnych w procesach zarządzania i administrowania jednostkami oświatowymi,
oraz poszerzą swoją wiedzę w takich obszarach tematycznych jak:
  • wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do gromadzenia i analizowania danych,
  • tworzenia prezentacji multimedialnych,
  • wyszukiwania informacji w Internecie,
  • przepływu informacji z wykorzystaniem sieci informatycznej, w tym różnorodne formy komunikacji elektronicznej,
  • prowadzenia dzienników oddziałów oraz sporządzania różnorodnych wydruków i raportów na użytek analizy wyników nauczania.

Uczestnicy, którzy będą uczestniczyć w co najmniej 80% czasu zajęć danego kursu szkoleniowego, otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

DATA AKTUALIZACJI: 2011-05-05
Pozostałe informacje
» Kogo zapraszamy
» Efekty szkoleń
» Terminy szkoleń
box
Biuro projektu
VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Gronowa 22,
61-655 Poznań

www.projektwielkopolski.vulcan.edu.pl
e-mail: projektwielkopolski@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2015-12-30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl