UE
Innowacyjne Nauczanie
Zapraszamy nauczycieli z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinanso- wanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.4  „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Więcej
Terminy szkoleń
Procedura ustalania miejsc i terminów szkoleń

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa wielkopolskiego od kwietnia 2011 r. do maja  2012 r.

Przy ustalaniu konkretnych miejsc i szczegółowych terminów szkoleń są brane pod uwagę m.in. koleiność i liczba zgłoszeń z danej lokalizacji,  miejsce zatrudnienia zgłaszających się osób, przy jednoczesnym uwzględnieniu limitu miejsc. Ze względu na to, iż zaplanowane szkolenia odbywać się będą w salach komputerowych, limit miejsc w jednej grupie wynosi 10 osób.

Szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu szkolenia zostaną przekazane uczestnikowi po zakwalifikowaniu jego zgłoszenia na szkolenie. Poszczególne etapy rekrutacji określa regulamin szkoleń.

Informacje o najbliższych planowanych szkoleniach znaleźć można korzystając z menu Szkolenia, wybierając następnie z listy właściwy moduł.
 
Kiedy należy zgłosić się na szkolenie?
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego już teraz warto zgłosić chęć uczestnictwa.
Im wcześniej zgłoszenie zostanie wysłane, tym większa szansa na zakwalifikowanie się na wybrane szkolenie!
DATA AKTUALIZACJI: 2011-05-06
Pozostałe informacje
» Kogo zapraszamy
» Efekty szkoleń
» Terminy szkoleń
box
Biuro projektu
VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Gronowa 22,
61-655 Poznań

www.projektwielkopolski.vulcan.edu.pl
e-mail: projektwielkopolski@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2015-12-30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl