UE
Innowacyjne Nauczanie
Zapraszamy nauczycieli z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinanso- wanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.4  „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Więcej
Kogo zapraszamy
Uczestnikami projektu będzie 600 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego.

Uczestnikami szkolenia mogą zostać osoby, które spełniają poniższe warunki:
  • są zatrudnione na umowę o pracę w placówkach oświatowych znajdujacych sie na terenie województwa wielkopolskiego,
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • wyrażają chęć podwyższenia umiejętności z zakresu ICT (w trakcie godzin pracy).

    W poszczególnych modułach szkoleniowych weźmie udział:
  • Innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - 400 osób,
  • Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie Dziennik lekcyjny - 200 osób.
DATA AKTUALIZACJI: 2011-05-06
Pozostałe informacje
» Kogo zapraszamy
» Efekty szkoleń
» Terminy szkoleń
box
Biuro projektu
VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań
ul. Gronowa 22,
61-655 Poznań

www.projektwielkopolski.vulcan.edu.pl
e-mail: projektwielkopolski@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2015-12-30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl